hoop voor kansarme kinderen uit de sloppenwijken van Oeganda

 

 

 

 

In de sloppenwijken van Kampala (de hoofdstad van Oeganda) leven veel kinderen zonder toegang tot degelijk onderwijs. Vaak komen de kinderen uit deze wijken uit een éénouder gezin of zijn wees. Ze moeten het vaak doen met maar één maaltijd per dag en hebben geen financiële middelen om naar school te  kunnen gaan. Met Stichting Hoop willen we deze kinderen graag helpen.

Dit doen we door middel van het financieel en praktisch ondersteunen van een lokale basisschool die is opgericht door Pastor Eddie.

 

De school geeft de kinderen een extra maaltijd, medicatie als ze dat nodig hebben en geeft degelijk onderwijs.
Heel graag willen we de kinderen van deze school helpen om zicht te krijgen op een hoopvolle toekomst waarin ruimte is voor dromen en het verwezenlijken daarvan.

 

Help je mee?