Nieuws mei 2020


 

 

Nieuwsbrief stichting Project Hoop.


Graag willen we jullie op de hoogte houden van wat we als stichting Project Hoop voor de kinderen in Kampala mogen beteken en wat er de afgelopen maanden zoal gebeurt is.
In een tijd waarin ook in Oeganda de gevolgen van de coronacrisis erg heftig zijn, kunnen we juist nu als stichting samen met Pastor Eddie het verschil maken voor de kinderen in de sloppenwijken!

Veel leesplezier!
Mochten er vragen zijn, laat het ons weten.

We wensen jullie gezondheid in de komende tijd.
Andries en Connie Knotters en Niels en Maaike van der Kuur

 


Corona


Bericht van pastor Eddie over de corona.

Lieve vrienden uit Nederland,

Hartelijk dank voor alle steun die jullie ons geven, zowel voor de school als, incidenteel, ook de kliniek. Dit maakt het welzijn van onze kinderen mogelijk.

Hoewel ons schooljaar goed was begonnen, werd ons door de regering opgedragen de school te sluiten vanwege de corona pandemie. Als gevolg van het Coronavirus zitten we nu in een lockdown en zijn alle activiteiten tot stilstand gekomen.

Hierdoor ontstond een nieuw probleem. Doordat de dagelijkse maaltijd die de kinderen op school kregen is weggevallen, bedelen de ouders en verzorgers van onze kinderen nu bij de school om voedsel. We voelden de noodzaak om van het kleine beetje voedsel dat er in onze winkels verkrijgbaar was, te kopen en dit onder hen te verdelen. Dit heeft, zoals je zult begrijpen, ook alles te maken met het door de lockdown wegvallen van het inkomen waar de mensen van afhankelijk zijn. Onder deze omstandigheden was het uitdelen van voedsel het beste dat we die gezinnen konden bieden. Op dit moment worstelen we ons door de lockdown heen terwijl we reikhalzend uitzien naar het opheffen ervan.

Gelukkig zijn al onze kinderen gezond en wel.

Groeten en Gods zegen van Pastor Eddie

 


 

kliniek


In de periode van lockdown zijn er acht kinderen geweest die malaria hebben gehad. Gelukkig zijn ze er allemaal, met behulp van medicijnen van de kliniek die door Merci, Eddie’s vrouw, gerund wordt,weer bovenop gekomen.

Op het moment is het erg rustig in de kliniek. Door de lockdown mogen klinieken maar een paar uur per dag open zijn en mensen kunnen er ook niet altijd makkelijk komen. 
Omdat veel mensen op het moment geen inkomen hebben, kunnen ze ook geen medische zorg betalen en zoeken ze toevlucht in natuurlijke kruiden.

De Kliniek draait onder normale omstandigheden zelfstandig op de inkomsten uit de verkoop van de medicijnen. De huur van de kliniek gaat, ondanks het ontbreken van voldoende inkomen, wel gewoon door. Dit wordt zoals je begrijpt een steeds groter probleem.

 


 

Geboortenieuws


Goed nieuws!
Eddie en Mercy hebben hun derde kindje gekregen. Het is een jongetje en het gaat goed met moeder en zoon! Het nieuwe familielid heet Mwesigwa Eddie Jeffrin. Mwesigwa is een Oegandese naam die 'trouw' betekent en herinnert aan de trouw van de Heer. 


schoolinspectie


Voor de lockdown actief werd, had de regionale onderwijsinspectie Eddie al opgedragen alle oude, korte en knellende banken te vervangen door ruimere Corona-proof schoolbanken en bureaus. Er was daar al een start mee gemaakt. Zodra de lockdown voorbij is en voldoende financiële middelen zijn, wordt dit project voortgezet.

In Oeganda vindt frequent inspectie door de overheid plaats en worden scholen regelmatig geconfronteerd met nieuwe regels. 
Daarbij wordt het dreigen met het sluiten van de school gebruikt als drukmiddel.
Daartegenover staat....niets! De overheid draagt niet financieel bij aan de kosten van het onderwijs.

 


Land

 

 

Om te beginnen zijn we erg enthousiast over de stappen die gemaakt zijn richting de aankoop van het land.
We zijn erg blij met het werk dat Eric, de adviseur waar we mee samenwerken, verzet heeft. Dankzij hem is er helderheid over het eigendom en zijn de onderhandelingen over de aankoop gestart. Daarbij trekken Eddie en Eric goed samen op. Het wachten was op de afwikkeling van de erfenis na het overlijden van de eigenaar. Ondertussen waren er goede gesprekken met de erfgenamen, die bereid bleken om het land, dat eigenlijk uit 2 smalle percelen bestaat, tegen een acceptabele prijs te verkopen.

Helaas wordt ons geduld door de Corona-uitbraak opnieuw op de proef gesteld. Door de lockdown ligt op dit moment alles stil.
Hopelijk kunnen we de draad weer snel oppakken als de Corona-perikelen tot een einde zijn gekomen. Eddie hoopt binnenkort, samen met Eric en ons als stichting, weer te kunnen werken aan zijn droom en missie.


Crisishulp


Wil je de kinderen ook graag door deze zware tijd heen helpen? Dat kan!
Door middel van een donatie kan er voor de kinderen extra eten gekocht worden en kan de huur van de kliniek, waarvoor de inkomsten uit verkoop van medicijnen grotendeels weggevallen zijn, betaald worden. 

Het maakt écht verschil in de levens van deze kinderen.
Het zou te gek zijn als je een bijdrage kan leveren.

Namens de kinderen alvast onwijs bedankt!

 

stichting Project Hoop

rekeningnummer NL57 RABO 0316 0983 61
Nieuws december 2019


Regenseizoen


Het regenseizoen was dit jaar extremer dan andere jaren.
Dit hield in dat de leerlingen van de school soms letterlijk met de voeten in het water leefden. 
Al dat water is een broedplaats voor malariamuggen, bacteriën en virussen en hierdoor hadden veel leerlingen van de school malaria en tyfus opgelopen. 
Een aantal weken geleden was het hierdoor extreem druk in kliniek van Pastor Eddie en zijn vrouw Mercy.
Gelukkig hebben de kinderen het allemaal overleefd en zijn de meesten weer voldoende opgeknapt zodat ze weer naar school konden gaan.
Vanwege de drukte in de kliniek, door de vele zieke leerli
ngen, hebben ze geen inkomsten kunnen genereren van betalende patiënten. Hierdoor raakte de medicijnvoorraad op en ontstond er een huurachterstand. 
We hebben deze problemen dankzij jullie financiële bijdragen kunnen oplossen. Mooi om te zien dat God voorziet in tijden van nood. 
Namens Pastor Eddie en de kinderen in Oeganda willen we je dan ook van harte bedanken voor het geven van jouw ondersteuning aan Stichting Project Hoop!

(Foto hierboven is genomen tijdens het droogseizoen.)


 


Vondeling

Ook is er helaas verdrietig nieuws.
Langs de kant van de weg, vlakbij de kerk van pastor Eddie was een baby in een doek te vondeling gelegd.
Hoogst waarschijnlijk was het de bedoeling geweest dat Eddie, of iemand van zijn team, het baby'tje zou vinden.
Het is heel verdrietig dat ze hem pas vonden toen hij al gestorven was.
Het te vondeling leggen van kinderen is iets wat vaak voorkomt in Oeganda.


 

 

Afsluiting semester

Alle kinderen hebben hun semester behaald!

Dat is dan ook een feestje waard!

Wat geweldig dat deze kinderen weer een stapje dichter bij een kansrijke toekomst zijn!

Een persoonlijk bericht van Eddie:

Lieve vrienden,

We zijn jullie dankbaar voor de ondersteuning die jullie de afgelopen tijd hebben geboden. De kinderen hebben het jaar daardoor glansrijk mogen afsluiten.

Al onze kinderen zijn overgegaan naar de volgende klas.

We vieren specifiek de overgang van de kleuterschool naar het basisonderwijs. Het is tot grote vreugde van zowel de verzorgers als de kinderen dat ze deze mooie stap mochten maken.

De kinderen kregen een speciaal tenue aan zodat ze geinsprireerd hun toekomstige studies kunnen beginnen.

Ook was er taart en een certificaat om deze prestatie te bezegelen.

 


 Land

 

De vorderingen om land te kopen gaan met kleine stapjes.

We wisten uit verhalen van anderen al dat het ingewikkeld is, maar dan valt het toch nog weer tegen. Voorop staat steeds dat we zorgvuldig te werk willen gaan.

De risico's van aankoop van onroerend goed in Oeganda zijn talrijk en groot en we voelen de verantwoordelijkheid voor het bijeen gebrachte geld.

Inmiddels hebben we daarom professionele hulp ingeschakeld van iemand die zich beroepsmatig bezig houdt met bemiddeling in onroerend goed in Kampala.

Deze persoon, Eric, is door iemand uit ons eigen netwerk aanbevolen en heeft ons inmiddels al goed geholpen.

Het was o.a. zijn rol om met zekerheid vast te stellen wie de eigenaar van de grond is.

Inmiddels is daar duidelijkheid over en hebben we kopieën van het eigendomsbewijs gehad.

Die vindt je in Oeganda alleen als je de weg weet, de mensen kent en natuurlijk wat geld meeneemt.

Wij noemen dat corruptie, in Oeganda is dat 'hoe het werkt'.

Probleem is nu dat het land onderdeel is van een erfenis die nog verdeeld moet worden, daardoor is verkoop de komende 3 maanden niet mogelijk.

Maar ook daar liggen toch ook nog weer (typisch Oegandese) mogelijkheden om alvast, op de definitieve koop vooruitlopend, recht op koop te krijgen.

Daar verdiepen we ons nu met onze Oegandese vrienden Eddie en Eric in.

Al met al nog steeds een spannend traject!

Bidt je mee voor wijsheid en inzicht zodat we de juiste beslissingen nemen?

 

 Nieuws juli 2019


Zo voor de vakantie willen we je graag nog even op de hoogte houden van het reilen en zeilen van stichting Project hoop.
We zijn enorm dankbaar voor de betrokkenheid bij de stichting.


Veel leesplezier en alvast een mooie zomer toegewenst, 

Andries en Connie Knotters en Niels en Maaike van der Kuur.


keuken

Na een bezoek van de Oegandese onderwijsinspectie aan het schooltje van Eddie, bleek dat de keuken niet aan de gestelde eisen voldeed.
We hebben Eddie dankzij sponsorgeld kunnen helpen om de keuken een fikse upgrade te geven.
De dagelijkse maaltijd wordt nu bereidt in een overdekt keukentje in plaats van buiten op de grond.
Op de foto is het keukentje bijna af.
Laat de onderwijsinspectie maar komen!
Bedankt namens Eddie aan alle sponsors!


kliniek


Dit meisje is dankzij de medische hulp die ze in de kliniek heeft gekregen weer beter geworden.
Ze was ernstig ziek, ze leed aan Tyfus en malaria. Dit zijn ziektes waar veel kinderen aan overlijden, met name in het regenseizoen. 
We zijn dankbaar dat ze er bovenop is gekomen.

 

 

Wees


De kinderen die op de school zitten van Pastor Eddie zijn wees of komen uit een één oudergezin, waarbij, of de vader zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen en is vertrokken, of één ouder is overleden.
Sadat Sserwadda, een jongentje van school is onlangs zijn moeder verloren aan Aids. Zijn vader was jaren geleden al overleden. Op school helpen ze hem zo goed als mogelijk. Hij heeft nu gelukkig onderkomen bij zijn opa.


Nieuwe schoolperiode


Deze kinderen zijn klaar voor de nieuwe schoolperiode. Bij ons is het bijna zomervakantie, maar in Oeganda gaan ze nog naar school.


Land

 

De grote droom van pastor Eddie en zijn team is om land te kopen en daarop een stenen school te bouwen. Kopen van land is belangrijk omdat men in Oeganda geen huurbescherming kent zoals wij in Nederland. Daarom is het plaatsen van een permanent gebouw op gehuurde grond te risicovol en dus geen optie. 

Als stichting zijn we enorm dankbaar voor de vrijgevigheid van jullie, sponsors van het werk van pastor Eddie, waardoor deze droom nu werkelijkheid kan worden.

We zijn nu op een punt aangekomen waarop we voldoende financiën hebben om het stuk land te kopen dat het team van pastor Eddie op het oog heeft.

Omdat de aankoop van grond in Oeganda ingewikkelder is dan in Nederland kost

dat ook meer tijd. We zijn nu druk met het verzamelen van informatie over het

onderhandelen met de eigenaar, de transitie van het aankoopbedrag en de formele

overdracht. Zorgvuldigheid staat daarbij voorop. 

Nieuws februari 2019

 

 

Op bezoek bij pastor Eddie

Hoe graag we het ook zouden willen, het is voor ons niet te doen om elk jaar naar Oeganda te reizen. Ook al lijkt het ons fantastisch om even door het raam van de school te kijken en van de kinderen te horen hoe het met hen gaat. 
Gelukkig zijn er ook anderen mensen die als ze in Oeganda zijn even de tijd nemen om naar het project bij Pastor Eddie te gaan.
Zo zijn in het afgelopen jaar Jan en Nanda Kramer in Kampala geweest. Ze hebben de school bezocht, de leerkrachten en de kinderen gesproken. Ook zijn ze bij de kliniek geweest en waren onder de indruk wat ze met de beperkte middelen bereikt hebben.Dagelijkse maaltijd


Het is fijn dat door het sponsorgeld van Project Hoop de schoolkinderen elke dag een voedzame maaltijd krijgen.Het behalen van een semester


De kinderen hebben goed gepresteerd en mogen naar de vervolgklas. In Oeganda is het gebruikelijk om hier een officieel moment van te maken. Alle kinderen kregen na deze ceremonie een feestelijke maaltijd.Kliniek


De kliniek draait goed. Er zijn het  afgelopen jaar veel kinderen gratis behandeld tegen malaria. Er zijn vrouwen bevallen daarnaast is allerlei andere spoedeisende hulp geboden. Wat fantastisch dat dit hier nu ook mogelijk is.Statiegeld


Afgelopen periode mochten we als organisatie, in twee supermarkten in onze woonplaats Oudewater, boxen neerzetten voor statiegeld bonnetjes, daarmee doneren de mensen voor Project Hoop. Alle beetjes helpen, super!Truien

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om truien voor de kinderen te sponsoren. Op dit moment zijn de truien in de maak!Nieuws juli 2018

 

 

 

Verhuizing Riverside school.

 

Het is inmiddels 3 maanden geleden dat de school moest verhuizen naar een nieuwe locatie.
Deze gedwongen verhuizing was nodig, omdat de landeigenaar de verhuur van het stuk grond waar de school op stond beëindigde, hij had er zelf andere plannen mee. Gelukkig is er snel een nieuw stuk grond gevonden waar de school herbouwd kon worden.

Maar voor dat daar toestemming voor kwam eiste de overheid dat er een echt toiletgebouw gerealiseerd zou worden.

Daarna is er met met man en macht aan gewerkt aan het verplaatsen van het schoolgebouw. 
De verhuizing heeft de gemeenschap zelf bekostigd.
Een eis vanuit de overheid was dat er een echt toiletgebouw in de nieuwe school zou worden gerealiseerd. Wij hebben dat met Stichting Project Hoop kunnen bekostigen. Dagelijkse maaltijd

 

De kinderen die naar de school van Pastor Eddie komen krijgen thuis vaak maar één maaltijd per dag. Een extra maaltijd op school is dan ook geen overbodige luxe. Met honger in je buik is het moeilijk leren.
Omdat het voor de school financieel niet haalbaar is om elke dag een maaltijd aan de kinderen te geven, hebben we besloten om dit te bekostigen. Dit is mogelijk door de giften die we maandelijks als stichting ontvangen.Stenen vloer

 

Een paar weken gelden is er hard gewerkt om een stenen vloer in de schoollokalen te leggen.

Dit helpt enorm tegen de modder in het regenseizoen en het stof in droge perioden en het zorgt natuurlijk ook voor gezonder leef- en leerklimaat in de klassen.
Het geld voor de stenen konden we dankzij de sponsors beschikbaar stellen.

 Medisch centrum

 

Anderhalf jaar geleden is er een kleine medische kliniek geopend, die onderdeel is van de kerk en school van Pastor Eddie.
Mercy, de vrouw van pastor Eddie, is verpleegkundige en samen met anderen werkzaam in deze kliniek. 

De kinderen van school kunnen daar gratis behandeld worden.
Door betalende cliënten komt er wat geld binnen waarmee nieuwe medicijnen gekocht kunnen worden en de kliniek kan blijven functioneren. Daarnaast blijft er soms geld over waarmee allerhande zaken, bijvoorbeeld de school, bekostigd kunnen worden.Truien

 

Tijdens het regenseizoen kan het relatief fris zijn in Oeganda. De kinderen hebben het koud, maar hebben niet altijd een trui om aan te trekken.
Het is Eddies' wens om aan de kinderen een trui te kunnen geven. De truien, die tegelijkertijd ook de uniformpjes voor de kinderen zijn, kosten €4,- per stuk. 

Lijkt het jou ook leuk om bij te dragen om deze wens in vervulling te laten gaan?

Maak dan een gift over naar Project Hoop

REKENING NUMMER: NL57 RABO 0316 0983 61 o.v.v. Trui.